Algemeen

Vanaf 2014 worden er in fases bouwkavels in het spoorzonegebied bouwrijp opgeleverd. Omdat de definitieve ontwikkeling van het gebied niet overal direct kan starten, krijgen sommige kavels eerst een tijdelijke invulling. Braakliggende, ongebruikte terreinen in het midden van Delft zijn ongewenst. Het gebied wordt mooi en zinvol ingevuld met een tijdelijke invulling die voor verschillende groepen Delftenaren geschikt is. Het doel is levendigheid, bedrijvigheid, energie en vitaliteit te brengen in dit gebied.

De tijdelijke gebiedsontwikkeling moet ook een positieve impuls geven aan de permanente vastgoedontwikkeling. Qua programmering moeten de tijdelijke initiatieven aansluiten op het gewenste beeld van de Spoorzone. Dit betekent dus dat voor de tijdelijke invulling oplossingen gezocht worden die flexibel zijn: zodra er permanent vastgoed ontwikkeld kan worden, moeten de tijdelijke invullingen wijken of worden ze verplaatst.