De bouwkavels

Voor het gehele gebied gelden verschillende perioden waarop de kavels beschikbaar zijn voor tijdelijke initiatieven. De inschatting van de beschikbaarheid van de kavels is gebaseerd op enerzijds het tempo waarmee de kavels beschikbaar komen en de verwachte marktopnamecapaciteit van het definitieve vastgoed.

Voor sommige kavels, dichtst tegen de binnenstad aan, geldt dat deze vrijwel direct na oplevering met permanente inrichting worden ingevuld. Voor deze kavels zou misschien voor enkele weken of maanden tijdelijke invulling mogelijk zijn.

Neem voor meer informatie contact met ons op.