Voorbeelden

Via Werkplaats Gebruik de Lege Ruimte zijn het afgelopen jaar diverse initiatieven en plannen voor tijdelijke invulling van de beschikbare ruimte in het spoorzonegebied ingediend. Deze plannen worden in het najaar van 2012 aan de gemeente en Spoorzone Delft aangeboden. Klik hier voor een overzicht van deze initiatieven. Sommige initiatieven zijn al dusdanig ver uitgewerkt, dat met de initiatiefnemers verkennende gesprekken gepland staan.

Voorbeelden van initiatieven in andere steden zijn:

Zuidas 15 by 15

Tijdelijk Anders Bestemmen

Huttenfestival Tilburg

Hotel Transvaal Den Haag

Groningen Ole

Suikerfabriek Groningen 

Nu Hier Rotterdam