De feiten op een rij

Spoorzone Delft realiseert in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu twee spoortunnels en een (ondergronds) station. In het voorjaar van 2015 is de nieuwe spoortunnel, het busplein en het (ondergrondse) station in Delft in gebruik genomen. Ter voorbereiding op Programma Hoogfrequent Spoorvervoer wordt nog gebouwd aan een tweede spoortunnel die eind 2017 casco gereed is en in 2023 in gebruik genomen wordt. Voor Delft en de gehele regio is hiermee een hoogwaardige toekomstbestendige openbaarvervoerverbinding gerealiseerd. 

Het oude spoorviaduct is inmiddels gesloopt en de vrijgekomen ruimte en het gebied er omheen worden opnieuw ingericht. Het eerste deel van het stadskantoor met daarin de stationshal en het ondergrondse station zijn in gebruik genomen. Er wordt nu gebouwd aan het tweede deel van het stadskantoor, met daarin publiekshal en overige kantoorruimtes. Tegelijkertijd worden een (ondergrondse) parkeergarage en fietsenstallingen gemaakt en ontstaat er ruimte voor de realisatie van een nieuw stadsdeel (Nieuw Delft) met grachten en groen. Spoorzone Delft is een samenwerking tussen de gemeente Delft en ProRail.
 

Omvang: 24 hectare
Spoortunnel: 2.300 meter lang
Fietsenstalling: stalling voor 5.000 fietsen ondergronds + 2.000 fietsen Coenderspark
Parkeergarage: 650 plaatsen
Nieuwbouw: ca. 800 woningen en 40.000 m2 niet-woonruimte
Stadspark: 19.000 m2
Totale investering: ca. 1 miljard (infrastructuur + vastgoed)

Opdrachtgevers: Ministerie van Infrastructuur en Milieu, gemeente Delft
Projectleiding spoortunnel en OV-knoop: ProRail en gemeente Delft / Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft
Financiering: Ministerie van Infrastructuur en Milieu, gemeente Delft, provincie Zuid-Holland, Stadsgewest Haaglanden en stadsregio Rotterdam

Bouw spoortunnel: Combinatie CrommeLijn VOF: CFE, Mobilis en Dura Vermeer
Afbouw ondergronds station/ fietsenstalling: Strukton Worksphere
Aanleg spoor: Strukton Rail
Bouw stadskantoor/stationshal: BAM Utiliteitsbouw
Bouw studentenwoningen X-Ray/Rontgenweg: Smit's Bouwbedrijf

Masterplan Spoorzone en ontwerp buitenruimte: Joan Busquets
Stedenbouwkundig plan Nieuw Delft: Bureau Palmbout
Ontwerp ondergronds deel station: Benthem Crouwel Architekten
Ontwerp stationshal en stadskantoor: Mecanoo architecten

Voor een gedetailleerd overzicht van de planning kijkt u op de pagina planning en fasering.