Nut en noodzaak

Het treinviaduct was jaren een knelpunt in Delft. Het treinviaduct leverde overlast en risico’s op en was niet berekend op het toekomstige treinverkeer. Daarom was het hoog tijd dat de Spoorzone grondig wordt aangepakt.

De oude situatie: een knelpunt
Het spoor in Delft liep jarenlang langs de historische binnenstad en is aangelegd in de negentiende eeuw. In de loop van de vorige eeuw is het treinverkeer gegroeid. De overgang van het spoor werd daardoor een steeds moeilijker te nemen barrière in de stad. Daarom werd in de jaren zestig een onderdoorgang onder het spoor aangelegd, de Prinses Irenetunnel. Een grote verbetering. Toch groeide het viaduct in de jaren daarna uit tot een nieuw knelpunt. De lijn bleef bij Delft tweesporig, terwijl het overige spoor tussen Amsterdam en Rotterdam geleidelijk werd uitgebreid tot vier sporen.

Flessenhals
Het viaduct door Delft was bovendien een flessenhals in het drukste spoortraject in de Randstad, met 350 treinen per dag. Het is een milieuknelpunt: het treinverkeer op het viaduct leverde veel geluidsoverlast op voor de omwonenden. Het viaduct ontsiert het historische stadsbeeld en snijdt de stad in tweeen, en het levert veiligheidsrisico’s op. Het Delftse station was krap en voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. Ten slotte was het tweesporige viaduct niet berekend op een groei van het treinverkeer.

Spoorzone: dit levert het op
De herontwikkeling van de Spoorzone in Delft kent een aantal belangrijke voordelen:

  • Leefbaarheid: Er is een eind gekomen aan de overlast door het treinverkeer.
  • Aantrekkelijker binnenstadsrand: De westrand van de binnenstad wordt aantrekkelijker ingericht en grachten en water keren terug in het stadsbeeld.
  • Opheffen van barrières: De wijken aan weerszijden van het spoor sluiten beter op elkaar aan.
  • Knooppunt openbaar vervoer: Er is een ruim en goed bereikbaar ondergronds treinstation gekomen dat onderdeel is van een compact knooppunt voor openbaar vervoer.
  • Ruimte voor nieuwbouw: Er ontstaat ruimte voor ongeveer 1200 woningen en 20.000 vierkante meter niet-woonruimte.
  • Ruimte voor vier sporen: De spoortunnel biedt ruimte voor een uitbreiding naar vier sporen.
  • Groen en water: Op de spoortunnel komt een ruim stadspark. In het plan is ook veel water opgenomen.