Projectorganisatie

De gemeente Delft en ProRail werken samen in het project Spoorzone Delft.

Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft
Voor de voorbereiding en uitvoering van het project Spoorzone Delft is door de gemeente Delft in 2007 het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft BV (OBS) opgericht. Het OBS heeft tot taak de overeenkomsten uit te voeren die zijn vastgelegd met de betrokken partijen. Dit zijn afspraken op het gebied van stedelijke ontwikkeling (bouw van woningen en kantoren) en de realisatie van het knooppunt voor het openbaar vervoer. Dat zijn  de stationshal in opdracht van ProRail en het stadskantoor. Ook voert zij de financiële administratie en beheert ze de kosten en opbrengsten van het project. OBS is ingericht als een BV. De gemeente is 100% aandeelhouder en benoemt de algemeen directeur.

ProRail
ProRail zorgt als railinfrabeheerder voor voldoende capaciteit, betrouwbaarheid en veiligheid op het Nederlandse spoorwegnet. In dat kader werkt ProRail samen met andere partijen aan de vernieuwing van acht grote stations en hun directe omgeving, waarvan Delft er één is.

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is ProRail in Delft de formele opdrachtgever voor de aanleg van de tunnel en de bouw van het ondergronds station. In opdracht van OBS bouwt ProRail de ondergrondse parkeergarage en een deel van de inrichting van de openbare ruimte.