Inrichting openbare ruimte

Naast de spoortunnel en de bouw van woningen en kantoren omvat het project Spoorzone Delft een uitgebreid plan voor de herinrichting van de openbare ruimte. Dit plan komt voort uit de visie van Joan Busquets op de Spoorzone. Uitgangspunt van het ontwerp is een hoogwaardige, veilige en open ruimte waarin het prettig wonen, werken en recreëren is.

In de visie van Joan Busquets vormt de Spoorzone de verbinding tussen oost, west, noord en zuid. Het station wordt het centrale punt in het hart van de stad.  De trein is een zeer belangrijk vervoermiddel, ook voor de toekomst. Fietsers, voetgangers en OV zijn uitgangspunt in zijn visie. Natuurlijk worden auto’s niet vergeten, maar parkeren gaat zoveel mogelijk onder de grond. Ook water is belangrijk in zijn visie, niet alleen voor de benodigde waterberging maar ook om te verbinden. Spoorzone wordt een dynamische ruimte waar mensen kunnen werken en leven.

Veiligheid
Veiligheid is bij de inrichting van de openbare ruimte een belangrijk aspect. Daarom worden de verschillende verkeersstromen gescheiden: fietsers, auto’s en trams krijgen elk een eigen tracé. Maar ook de sociale veiligheid is van belang. Er komt veel straatverlichting, zodat de openbare ruimte ook ‘s avonds goed verlicht is. Ook het nieuwe station krijgt veel lichtinval.

Bekijk de panoramabeelden van de openbare ruimte

Bekijk de virtuele plankaart  > inclusief het nieuwe stadsdeel Nieuw Delft

Bekijk de plattegronden per deelgebied

Uitgangspunten

De belangrijkste uitgangspunten op een rij:

 • De Phoenixstraat wordt een boulevard die aantrekkelijk is voor voetgangers en bewoners met veel bomen. Busquets brengt water aan de Spoorsingel terug. Dit water markeert de overgang tussen de binnenstad en de wijk Hof van Delft. De inrichting van de Phoenixstraat krijgt de uitstraling van de binnenstad. De Spoorsingel krijgt de uitstraling van het Hof van Delft. Dit is terug te zien in bijvoorbeeld de keuze voor bestrating en lantaarnpalen.
   
 • Het Bolwerk wordt hersteld in de vorm van het oude Bolwerk: een eiland met een park of plein.
   
 • Het nieuwe ondergrondse station met daarboven het Stadskantoor komt tussen het Bolwerk en de Irenetunnel met ingangen aan diverse zijden. Via openingen komt daglicht binnen in het ondergrondse station.
   
 • Bij het station komt een knooppunt voor het openbaar vervoer. Hier ontmoeten trein, bus, tram en taxi elkaar. Voor fietsers komt een ruime ondergrondse stalling met zo'n 5.000 plaatsen. Automobilisten kunnen hier reizigers ophalen en afzetten, en in de buurt parkeren in een ondergrondse garage.
   
 • De Coenderstraat wordt de nieuwe verbinding tussen noord (Phoenixstraat) en zuid. Ten zuiden van de Westlandseweg wordt hij doorgetrokken richting Engelsestraat. De nieuwe Coenderstraat wordt een allee van ongeveer 25 meter breed met veel bomen. Hier komt ook de hoofdingang van het nieuwe Stadskantoor.
   
 • Bovenop de tunnel komt een stadspark. Ook aan de achterzijde van het huidige station komt een parkje en ondergronds een fietsenstalling met zo'n 2.500 plaatsen.
   
 • Langs het water tussen het Bolwerk en de Hooikade komt een nieuwe snelle fietsverbinding tussen de TU-wijk, het station en de binnenstad.
   
 • De Irenetunnel verdwijnt en de Westlandseweg gaat over de nieuwe spoortunnel heen. De route biedt daardoor een aantrekkelijker uitzicht over de stad en de Kolk.
   
 • De Abtswoudse fietstunnel verdwijnt. Dit wordt een bovengrondse verbinding tussen oost en west voor fietsers, voetgangers en auto's.

Stadspark
Centraal in de Spoorzone, boven de tunnel, komt een langwerpig stadspark van ongeveer 40 meter breed en 600 meter lang. Het park start bij het vervoersknooppunt voor het centraal station en loopt door tot de zuidelijke toerit (bij Leeuwenstein). Het park wordt halverwege doorkruist door de Westlandseweg, waardoor een noordelijk en een zuidelijk deel ontstaat. Via oversteekplaatsen kunnen bezoekers van de ene helft naar de andere helft van het park wandelen.

Er komt voldoende grond op de tunnel, zodat er ook grotere bomen kunnen groeien. In het plan is veel water opgenomen. Gedeeltelijk om historische redenen, bijvoorbeeld het terugbrengen van de singel. Maar Delft heeft ook ruimte nodig voor waterberging, om meer regen te kunnen opvangen. Daarom krijgt het zuidelijk gedeelte enkele waterpartijen.

De verdere invulling van het stadspark wordt ontwikkeld in het plan Palmbout, tegelijk met de invulling van de nieuwe wijk Nieuw Delft.

 

Zie ook