Tentoonstelling in Delft Bouwt

In het informatiecentrum Delft Bouwt was in 2011 de tentoonstelling "Joan Busquets. Creating history in Spoorzone Delft" te zien. Bent u nieuwsgierig hoe Delft zal veranderen als het spoor ondergronds gaat? Klik op de PDF’s onderaan deze pagina voor een voorproefje van de panelen.

Geestelijk vader van de nieuwe spoorzone is architect en stedenbouwkundige Joan Busquets. Met zijn bureau maakte hij tal van plannen voor (her)ontwikkeling in grote steden in Europa en elders. Belangrijk in zijn werk is verbinden en samenhang scheppen. De door Busquets voorgestelde inrichting van de ruimte bovengronds in het spoorzonegebied brengt de omliggende stadsdelen weer bij elkaar. Die hang naar herstel van oorspronkelijke ruimtelijke waarden en binnenstedelijke structuren zit ook in andere aspecten van zijn plan.

Het stratenplan van de oude binnenstad als leidraad voor paden en wegen in de spoorzone. De terugkeer van een singel en waterpartijen. De indeling in verschillende lagen en gebruik van overgangen, zoals die in de binnenstad bestaan: voordeurdrempel, voetpad, stoeprand, goot en betrating. Ook voor de selectie van materialen die in de inrichting van de spoorzone worden gebruikt, dient het oude Delft als referentie.

Busquets voorziet verder in een betrekkelijk rustige spoorzone, ondanks het nodige verkeer. Een stadspark vormt het groene hart. Vervoersstromen worden zo veel mogelijk samengebracht. Auto’s worden het liefst ondergronds geparkeerd. Auto-, bus- en trambanen zijn waar mogelijk gescheiden, net als fiets- en wandelpaden. Dit komt zowel de leefbaarheid als de veiligheid ten goede. Voetgangers en fietsers krijgen in feite voorrang. Zij vinden op hun weg door de spoorzone tal van plekken om even bij stil te staan of af te stappen. Even genieten van het groen of het water. In de spoorzone van Busquets is het goed toeven.

Panelen
Klik op onderstaande links om de panelen van de tentoonstelling te bekijken: