Spoortunnel

De spoortunnel is inclusief de toeritten 2300 meter lang en loopt tussen het terrein van DSM/Gist en de Abtswoudseweg bij de Engelsestraat. In het middengedeelte – tussen Bolwer...

Ondergronds station

In het midden van de spoortunnel ligt onder het nieuwe stadskantoor en de stationshal het ondergrondse station. In deze negen meter hoge ruimte rijden sinds 28 februari 2015 de ...

Vervoersknooppunt

Rondom het nieuwe station is een vervoersknooppunt gerealiseerd, dat 28 februari 2015 in gebruik is gegaan. Hier komen trein, tram, bus en taxi bij elkaar. Er zijn op het nieuwe...

Verkeer en parkeren

De Spoorzone wordt ingericht op bestemmingsverkeer. Er wordt een nieuwe parkeergarage gebouwd onder de Spoorsingel, met 650 parkeerplaatsen. Voor fietsers is er inmiddels een on...

Woningen en kantoren

De permanente ontwikkeling van de Spoorzone omvat ook de bouw van circa 1000 nieuwe woningen en circa 20.000 vierkante meter niet-woonruimte. De nieuwbouw is vooral gepland rond...