Spoortunnel

De spoortunnel is inclusief de toeritten 2300 meter lang en loopt tussen het terrein van DSM/Gist en de Abtswoudseweg bij de Engelsestraat. In het middengedeelte – tussen Bolwerk en Irenetunnel – worden twee tunnelbuizen tegelijk gebouwd. In het noordelijk deel - in de Phoenixstraat – en in het zuidelijk deel – bij de Engelsestraat  - is eerst één tunnelbuis gebouwd. Nu de treinen door deze tunnel rijden, wordt het viaduct en huidige spoor afgebroken. Dan kan hier gestart worden met de tweede tunnelbuis.

De tweede tunnelbuis wordt casco opgeleverd, wat betekent dat er nog geen spoor in wordt aangelegd. Zodra het Ministerie van Verkeer en Waterstaat besluit dat er 4 sporen nodig zijn, wordt de tweede tunnelbuis ingericht met spoor, bovenleidingen en technische installaties.

De tunnel ligt onder de Phoenixstraat, aan de binnenstadskant van het bestaande viaduct en gaat rakelings langs het huidige station.

Op onderstaande kaart ziet u in rood de ligging van de te spoortunnel. Klik voor een vergroting.

In het noordelijke gedeelte is de tunnel gebouwd volgens de 'wanden-dakmethode'. Deze methode betekent dat voor de bouw van elke ‘tunnelmoot’ maar een paar maanden lang bovengronds wordt gewerkt, namelijk als de wanden van de tunnel worden gegraven en het dak wordt gebouwd. De rest van de bouw (het uitgraven en het afbouwen van de tunnel) gebeurt ondergronds, met minimale hinder voor de stad.

In het zuidelijke gedeelte (vanaf de Prinses Irenetunnel tot aan de zuidelijke toerit) wordt de tunnel gebouwd met damwanden en een open bouwkuip.

Zie ook

Bouwtechniek

Toelichting op de toegepaste bouwtechnieken: damwanden, diepwanden en de wanden-dakmethode.