Verkeer en parkeren

De Spoorzone wordt ingericht op bestemmingsverkeer. Er wordt een nieuwe parkeergarage gebouwd onder de Spoorsingel, met 650 parkeerplaatsen. Voor fietsers is er inmiddels een ondergrondse stalling met 5000 plaatsen, die direct toegang geeft tot de stationshal. Deze stalling is 28 februari 2015 in gebruik genomen. Samen met de bovengrondse fietsenstallingen, zijn er nu zo'n 8.700 plaatsen.

Download hier: Kaart met autoroutes vanaf juli 2018

Nieuwe ontsluitingsweg
Door de Spoorzone komt een nieuwe ontsluitingsweg voor bestemmingsverkeer. Deze weg is bedoeld voor bewoners en bezoekers van de Spoorzone, en niet voor doorgaand verkeer tussen noord en zuid.

De nieuwe ontsluitingsweg loopt over het traject Phoenixstraat – Coenderstraat – verlengde Coenderstraat – Engelsestraat – Schieweg. Langs de ontsluitingsweg komen rijen bomen, zodat een groene laan ontstaat.

De Irenetunnel verdwijnt en de Westlandseweg (of 'Ireneboulevard') gaat over de nieuwe spoortunnel heen.
 
De Abtswoudse fietstunnel verdwijnt. Dit wordt een bovengrondse verbinding tussen oost en west voor fietsers, voetgangers en auto's

De hoofdstraten in de Spoorzone worden zo ingericht dat doorgaand verkeer wordt ontmoedigd er gebruik van te maken. Doorgaand verkeer maakt gebruik van de snellere route via Westlandseweg en Provinciale weg. Trams en bussen blijven rijden via de Phoenixstraat en de Westvest. Deze straten blijven ook open voor bestemmingsverkeer.

Parkeren
De parkeerplekken onder het spoorviaduct op de Spoorsingel verdwijnen. Ter compensatie wordt naast de spoortunnel een nieuwe ondergrondse parkeergarage gebouwd met ongeveer 650 plaatsen. Op dit moment werkt de gemeente aan een parkeernota voor het gehele Spoorzonegebied. Daarin worden ook parkeerplekken opgenomen voor de te realiseren woningen en kantoren.

Fietsers
Fietsers kunnen het station straks gemakkelijker bereiken via een nieuw fietspad langs de Westsingel. Dit fietspad sluit aan op een ruime fietsenstalling onder het busplein, die plaats biedt aan zo'n 5000 rijwielen. De stalling geeft direct toegang tot de stationshal. Ook vanaf de Coenderstraat kunnen fietsers de ondergrondse stalling bereiken.

Verder komen er vrijliggende fietspaden aan weerszijden van de Westlandseweg en langs de binnenstadszijde van de Phoenixstraat. De doorgaande fietsroute ter hoogte van de Abtswoudsetunnel blijft bestaan via een vrijliggend fietspad op maaiveld.