Woningen en kantoren

De permanente ontwikkeling van de Spoorzone omvat ook de bouw van circa 1000 nieuwe woningen en circa 20.000 vierkante meter niet-woonruimte. De nieuwbouw is vooral gepland rond het station en het nieuwe stadspark. De planning is dat vanaf 2014 in fases deelgebieden in de spoorzone bouwrijp worden opgeleverd. Bij het vrijkomen van deze kavels kan de definitieve ontwikkeling van het gebied niet overal direct starten. Sommige kavels krijgen eerst een tijdelijke invulling en die invulling verdwijnt weer. Andere kavels worden direct permanent ingericht.  

De circa 1000 woningen worden gebouwd in het gebied tussen het Bolwerk en de Mercuriusweg. Het gaat om koopwoningen in de vorm van appartementen en stadswoningen. Het type en de prijsklasse van de woningen wordt zo veel mogelijk afgestemd op de vraag van het moment. De woningen worden in fases gedurende ongeveer tien à twintig jaar gebouwd, afhankelijk van de marktontwikkeling. Dit betekent dat er per jaar naar verwachting tussen de 50 en 150 woningen op de markt gebracht worden. Behalve de koopwoningen zijn ook huurwoningen voor studentenhuisvesting gepland. In de Spoorzone wordt ook ruimte voor bedrijvigheid gerealiseerd. In de plannen is – naast het nieuwe Stadskantoor - 23.000 vierkante meter kantoorruimte opgenomen. In het bestemmingsplan is opgenomen dat de kantoren langs de Westlandseweg kunnen komen.

Alles weten over de nieuwe wijk Nieuw Delft? Kijk op www.nieuwdelft.nl

Zie ook