De feiten op een rij

Spoorzone Delft realiseert in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu twee spoortunnels en een (ondergronds) station. In het voorjaar van 2015 is de nieuw...

Projectorganisatie

De gemeente Delft en ProRail werken samen in het project Spoorzone Delft. Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft Voor de voorbereiding en uitvoering van het project S...

Planning en fasering

De uitvoering van het project Spoorzone neemt ruim tien jaar in beslag. Een project van deze omvang vraagt een gedegen voorbereiding en planning. Omdat de tunnel dwars door de s...

Nut en noodzaak

Het treinviaduct was jaren een knelpunt in Delft. Het treinviaduct leverde overlast en risico’s op en was niet berekend op het toekomstige treinverkeer. Daarom was het hoog tijd...

Projectgeschiedenis Spoorzone

Het project Spoorzone Delft kent een lange voorgeschiedenis. In 1988 ontvouwde de NS haar plannen om het spoor te verdubbelen. Sindsdien hebben veel partijen gezamenlijk toegewe...

Financiering

Het aanleggen van een spoortunnel kost veel geld. Er zijn veel belanghebbenden die willen dat het huidige bovengrondse spoor ondergronds gaat. Veel van deze belanghebbenden beta...

Uitvoerende partijen

De realisatie van Spoorzone Delft wordt uitgevoerd door diverse aannemers. In 2008 is aannemerscombinatie CrommeLijn gestart met bouwen van de spoortunnel. Zij schakelen diverse...