Stadsdialoog Delft

De inrichting van de openbare ruimte van Spoorzone Delft is ontworpen door Joan Busquets. Hoe gaat Delft de Spoorzone ruimtelijk ‘invullen’? Een vraag met verstrekkende gevolgen voor stad en bewoners. Vandaar dat het college van B&W, de Delftenaren heeft uitgenodigd om mee te denken over de invulling van de vier beeldbepalende locaties in de toekomstige openbare ruimte van Spoorzone Delft. De locaties zijn: de Kampveldwegdriehoek, de Stationstuin, het Stadskantoorplein en het Stadspark. Voor deze vier locaties konden mensen hun wensen en ideeën kenbaar maken, onder het motto 'Inspireer ons!'. Hiervoor is in het voorjaar van 2010 de Stadsdialoog gehouden, op de website www.stadsdialoogdelft.nl konden Delftenaren hun wensen en ideeën uploaden en reageren op de inspiratie van anderen.

Tussen 19 april en 24 mei 2010 hebben meer dan 1000 Delftenaren op één of andere manier deelgenomen aan de Stadsdialoog. Er zijn via de website talloze creatieve en innovatieve ideeën ingezonden, die als inspiratie dienen voor de stedenbouwkundig ontwerpers van Delft. Aansluitend hebben verdiepende gesprekken plaatsgevonden met Delftenaren, waarbij gekeken is naar de overeenkomsten en verschillen tussen de inzendingen. In oktober 2010 is een boekje verschenen waarin beschreven staat wat de Stadsdialoog heeft opgeleverd en wat er in de toekomst met de resultaten gaat gebeuren.

Op basis van de inzendingen en de gesprekken worden ontwerpvoorstellen gemaakt voor de vier locaties. Het college van B&W maakt een keuze uit de ontwerpvoorstellen, maar niet voordat de deelnemers aan de Stadsdialoog erop hebben gereageerd.

Zie ook

Boekje

In oktober 2010 is een boekje verschenen met de resultaten van de eerste sessies van de stadsdialoog.