Inrichting openbare ruimte Engelsestraat

13 januari 2017 - 22 december 2017

Vrijdag 13 januari wordt gestart met de laatste fase van het verwijderen van de damwanden. Hieropvolgend wordt de openbare ruimte definitief ingericht. In deze fase is het noodzakelijk de Engelsestraat af te sluiten aan de kant van de Westlandseweg en komen de parkeerplaatsen Groene Haven te vervallen.

Bereikbaarheid wijk Delftzicht, Engelsestraat en Leeuw&Stein
Vanaf vrijdag 13 januari 2017 wordt een tijdelijke weg opengesteld, die ervoor zorgt dat de wijk Delftzicht en Leeuw & Stein bereikbaar blijft wanneer de werkzaamheden op de Engelsestraat worden uitgevoerd. Deze weg ligt tussen de Westlandseweg (ter hoogte van Scholencombinatie Delfland) en Roobol.

Tijdens de werkzaamheden blijft de wijk Delftzicht in principe altijd bereikbaar. Afhankelijk van waar het werk wordt uitgevoerd, zijn bepaalde straten alleen bereikbaar via het Zuideinde. Dat wordt ter plaatse aangegeven met borden. De doorsteek voor fietsers/voetgangers naar het Nijverheidsplein (thv Nijverheidsstraat) blijft zoveel mogelijk open, echter op sommige momenten zal deze afgesloten moeten worden.

Vervallen parkeerplaatsen Groene Haven en Engelsestraat
Vanaf vrijdag 13 januari 2017 zijn de parkeerplaatsen aan de Groene Haven niet meer toegankelijk en komen te vervallen voor de duur van de werkzaamheden aan de Engelsestraat en de nieuwbouw voor veld 5. De parkeerplaatsen op de Engelsestraat komen te vervallen tijdens de werkzaamheden voor de openbare inrichting op de Engelsestraat en worden gefaseerd terug gebracht.

Parkeren op Nijverheidsplein
U kunt parkeren op het Nijverheidsplein. Op dit moment is door de bouw van de tijdelijke weg alleen het zuidelijk deel open van het Nijverheidsplein, vanaf 13 januari as. zal ook het deel ten noorden van de tijdelijke weg worden opengesteld. Het noordelijk deel van het parkeerterrein is voor autoverkeer bereikbaar vanaf de Westlandseweg en de Engelsestraat (via de tijdelijke weg). Het zuidelijk deel zal alleen bereikbaar zijn via de Papsouwselaan/Fabrieksstraat.

Planning werkzaamheden 2017
De grove planning voor de werkzaamheden ziet er als volgt uit:
• Januari t/m maart: Trekken damwanden Engelsestraat (deel Westlandseweg-Gamma).
• Maart/mei: Inrichting openbare ruimte deel Groene Haven – Drukkerijlaan
• Mei/juni: Inrichting openbare ruimte deel Drukkerijlaan - Laan van Braat
• Juni/september: Inrichting openbare ruimte gedeelte voor Leeuw&Stein
• Oktober/december: Inrichting openbare ruimte deel Laan van Braat t/m kruising Abtswoudseweg

Inrichting openbare ruimte
In de uiteindelijke situatie op de Engelsestraat zijn er 48 parkeerplaatsen, die gefaseerd worden opgeleverd. Er worden 46 nieuwe bomen geplant, zwarte populieren. De Groene Haven en de aansluiting op de Westlandseweg worden pas heringericht nadat de nieuwbouw op deze locatie (veld 5) gereed is, naar verwachting medio 2019. Er komen op deze plek 34 parkeerplaatsen terug en er worden 7 nieuwe bomen geplant.

Reacties (0)

Uw e-mailadres wordt niet getoond op de website