Aanpassing drempels en riool Engelsestraat

10 september 2018 - 21 september 2018
Met ingang van maandag 10 september  start Combinatie CrommeLijn met werkzaamheden aan de drempels en het riool op de kruisingen van de Conradlaan en de Laan van Van der Gaag. Nu de werkzaamheden aan het nieuwe riool in de Abtswoudseweg zijn afgerond, kan Combinatie CrommeLijn deze resterende werkzaamheden uitvoeren. 
 
Aanleiding & werkzaamheden
De verkeersdrempels ter hoogte van de zijstraten in de Engelsestraat zijn destijds te laag aangelegd. Deze worden nu zo opgehoogd dat ze passen bij de inrichting voor een maximumsnelheid van 30 km per uur. Onder deze kruisingen zitten nog een aantal rioolverbindingen die een ongewenst effect hebben op het rioolgemaal aan het Crommelinplein. Om te voorkomen dat binnen afzienbare tijd de kruisingen nogmaals gestremd worden, is besloten deze nu tegelijkertijd met het ophogen van de drempels te verwijderen.

Hoe is de wijk tijdens de werkzaamheden bereikbaar?
De wijk blijft met de auto bereikbaar via het Zuideinde. De bouwplaats van Vergeer Bouw op de Hooikade is via het Zuideinde voor bouwverkeer niet goed bereikbaar. Daarom is er een tijdelijke doorgang voor bouwverkeer richting Nieuwe Gracht over de kavel van Era Contour (veld 5) gemaakt. Op verzoek van Buurtvereniging Delftzicht is met Era Contour overlegd of deze doorgang ook voor ander verkeer te gebruiken is, zodat de wijkontsluiting met name in de spits niet via het drukke Zuideinde hoeft te lopen. Dit is akkoord: woensdag 12 september worden de bouwhekken aangepast zodat ook de veiligheid op de bouwplaats is gegarandeerd. Deze weg is in ieder geval vanaf 13 september 2018 te gebruiken.

De parkeerplaatsen naast het appartementencomplex De Groene Haven worden opgeheven voor de duur van het werk.

Waarom wordt dit zo laat aangekondigd?
Afgelopen donderdag werd duidelijk dat vanwege de planning van Era Contour het gebruik van de weg over de bouwplaats van Era Contour alleen mogelijk is tot 24 september. Daarom is besloten de werkzaamheden per direct in gang te zetten.

Weergave planning en omleidingsroutes
Voor de fasering van de werkzaamheden en de omleidingsroutes, zie de afbeelding onderaan. Tijdens de werkzaamheden aan de kruising Engelsestraat – Drukkerijlaan wordt de doorgang naar de Hillenlaan tijdelijk opengesteld. Op de kruising met de Laan van Braat zijn vooralsnog geen werkzaamheden meer gepland.

Let op: onderstaande is een globale planning die kan wijzigen op basis van de voortgang van de werkzaamheden. Wanneer de werkzaamheden sneller of langzamer verlopen dan verwacht kan het gebeuren dat er eerder of later wordt begonnen met de volgende fase.
 
 
Reacties (0)

Uw e-mailadres wordt niet getoond op de website