Archeologie: de top 3

12 september 2018
Er is veel en diep gegraven in tien jaar tijd. De archeologische dienst van gemeente Delft bestudeerde de door de bouwers blootgelegde bodemlagen, verzamelde vele sporen en stuitte op verrassende vondsten. Stadsarcheoloog Steven Jongma licht zijn top 3 toe.
 
1 – Fundering Waterslootse Poort
‘Ronduit spectaculair zijn de massale fundamenten van de Waterslootse Poort, een van de vier stadspoorten. De stadswal bestond uit aarde, maar de poorten waren van steen. Delft was in de middeleeuwen een voorname stad, de poort was echt bedoeld om te imponeren. Dat zien we aan de tot 5,5 meter diepe fundering en 6 meter dikke muren. Na het Beleg van Delft in 1359 moest de poort worden afgebroken, maar hij werd een halve eeuw later herbouwd, met torens erbij. Uiteindelijk moest hij in 1847 het veld ruimen voor de uit zijn voegen barstende stad en… de nieuwe treinspoorlijn.’
 
2 – De oudste telescoop van Nederland


Foto: Marco Zwinkels

‘Bij uitstek van symbolische waarde voor Delft, als stad van innovatie in de Gouden Eeuw, is het buisje dat we uit de voormalige stadsgracht hebben gevist. Bij nader inzien bleek het een telescoop te zijn, gefabriceerd in de vroege 17e eeuw, toen men dergelijke instrumenten begon te ontwikkelen. Achter dit kijkertje gaat dus een groter verhaal schuil: over het gebruik van optica in de 17e-eeuwse wetenschaps- en kunstbeoefening. Dat verhaal is nu ingebed in Delft.’
 
3 – Beleg van Delft

  

‘Een gedeelde derde plaats voor twee middeleeuwse vondsten die getuigen van het Beleg van Delft. De graaf van Holland, Albrecht van Beieren, wilde de stad een lesje leren. Gezien het feit dat de stad zich na anderhalf maand overgaf, is hem dat gelukt. Waarschijnlijk mede dankzij de 40 tot 80 kilo wegende stenen kogels die met een blijde, een grote katapult, op Delft zijn afgevuurd. In de gracht troffen we verder ijzeren en leren resten aan van een handschoen van een harnas. Deze wapenwant is vermoedelijk tijdens het beleg gedragen.’

Tekst: Eric Burgers

Reacties (0)

Uw e-mailadres wordt niet getoond op de website