Wethouder Harpe neemt nieuwe noord-zuidroute in gebruik

29 september 2017

Afgelopen tijd werd er hard gewerkt aan de nieuwe noord-zuidroute. Gisteren werden als sluitstuk van deze werkzaamheden de belijning aangebracht en de bomen geplant. Vanmorgen werden de verkeersregelinstallaties ingeschakeld en alle hekken verwijderd, waarna de nieuwe route werd opengesteld. Wethouder Harpe nam de nieuwe route in gebruik door de eerste fietsers de nieuwe weg veilig over te laten steken. De noord-zuidroute loopt van de Phoenixstraat via de Coenderstraat en de Nieuwe Gracht naar de Westlandseweg en vice versa.

Westvest doodlopend
Vanaf vandaag is de Westvest doodlopend. Autoverkeer kan keren aan het einde van de straat aan de kant van de Zuidwal. De Spoorsingel is vanaf de Phoenixstraat alleen nog bereikbaar vanaf de westelijke rijbaan (noord richting zuid). Voor het bestemmingsverkeer op de Westvest en de oude trambaan op de Phoenixstraat geldt een maximaal toegestane lengte van het voertuig van 10 meter.

Tijdelijke bewegwijzering
De komende periode is er tijdelijke bewegwijzering over de nieuwe situatie, de definitieve bewegwijzering wordt eind dit jaar aangebracht. De fietspaden op de Nieuwe Gracht en de noordelijke kant van de Westlandseweg/Ireneboulevard worden naar verwachting medio november open gesteld.

Reacties (20)

Team Inrichting Openbare Ruimte

11.10.2017 om 14:43

Beste Matthijs, De Bagijnhof wordt ontsloten via de nieuwe ventweg van de Phoenixstraat. Deze ventweg krijgt de inrichting als fietsstraat en is aangesloten op de Phoenixstraat ter hoogte van de Kampveld en Wateringsevest. Ten zuiden van de Bagijnhof gaat de fietsstraat over in een fietspad. Daarop is autoverkeer (uitgezonderd van bestemmingsverkeer van de aanliggende panden) niet toegestaan. Aandachtspunt is wel dat afslaan vanaf de westelijke rijbaan van de Phoenixstraat naar de ventweg niet mogelijk is.

Team Inrichting Openbare Ruimte Spoorzone Delft

11.10.2017 om 14:40

Beste Ben, Bij de verkeerslichten is het zo dat de voetgangersoversteek tegelijk op groen gaat met de naastgelegen fietsoversteek, mits er op het knopje gedrukt is. Reden hiervoor is de lange ontruimingstijd voor voetgangers ten opzichte van fietsers. Mochten er geen voetgangers zijn, dan kan het autoverkeer alweer eerder groen krijgen en komt dit de doorstroming dus ten goede. Wanneer ook de voetgangersknop is ingedrukt, is de rood-tijd voor het autoverkeer een stuk langer. Daarom gaat de voetgangersoversteek dus alleen op groen bij aanbod (in de vorm van een druk op de knop). In de praktijk kan het echter nooit voorkomen dat de voetgangers groen wel hebben en de fietsers niet; deze koppeling is wél aanwezig.

matthijs

09.10.2017 om 21:38

hoe zit het met begijnhof? is geen goede of in toekomst goede verbinding met phoenixstraat?

Ben

09.10.2017 om 13:54

Ik maak regelmatig gebruik van de oversteek tussen de Schoolstraat en de Van Gaalenlaan. In het begin was het wennen, maar met hulp van de verkeerslichten is het prima oversteken. Ze staan wat anders afgesteld dan vroeger zodat je als voetganger soms lang moet wachten. Zou handig zijn als de fietsverkeerslichten en de voetgangerslichten op elkaar worden afgestemd. Dan hoeven de auto's maar 1x te wachten in plaats van nu apart voor de fietsers en apart voor de voetgangers.

Team Inrichting Openbare Ruimte Spoorzone Delft

05.10.2017 om 15:35

Beste Henk de Kat, Op sommige oversteken, zoals de Singelstraat, is het inderdaad belangrijk om goed op te letten. Door de middenberm hoef je per oversteek maar verkeer uit één richting in de gaten te houden. Bij de trambaan is dit niet het geval, dus daar staat een waarschuwingsinstallatie. Omwille van de doorstroming van het autoverkeer is het niet mogelijk om meerdere verkeerslichten kort op elkaar te plaatsen bij alle oversteken. Daarom zijn alleen de belangrijkste (fiets)routes voorzien van verkeerslichten.

Team Inrichting Openbare Ruimte Spoorzone Delft

05.10.2017 om 15:27

Beste Koen, De nieuwe weg is een voorrangsweg, net zoals de Westvest was. Dat betekent dat al het kruisinde verkeer (dus ook fietsers en voetgangers) voorrang dienen te verlenen aan het doorgaande autoverkeer. Op de belangrijkste (fiets)routes zijn verkeerslichten geplaatst om het verkeer te regelen. Op de overige oversteken is het voor fietsers en voetgangers goed opletten op het doorgaande verkeer. Fietsers en voetgangers in de voorrang leggen is hier helaas geen optie, omdat het door het parallellopende fietspad voor auto's niet goed is in te schatten of fietsers afslaan en oversteken of juist parallel blijven fietsen. Om die reden is langs de gehele route gekozen voor consequent dezelfde voorrangssituatie: auto's in de voorrang.

Team Inrichting Openbare Ruimte Spoorzone Delft

05.10.2017 om 15:20

Beste Ronald Kroon, Er stond inderdaad nog 1 één-richtingbord bij de aansluiting met de Coenderstraat. Deze is verwijderd; de weg is nu formeel weer 2-richting.

Henk de Kat

03.10.2017 om 14:49

De oversteek vanuit de Singelstraat richting Prinsenhof voelt onveilig aan. Als je net het bruggetje over bent word je ‘ineens’ geconfronteerd met auto’s van links en rechts. Je moet die dicht op elkaar zittende stromen in een flits inschatten, waarbij je blikveld ook nog wordt gevuld door geparkeerde auto’s, plús straks de aandacht trekkende waarschuwingslichten voor de tram. Lijkt me al met al zeker voor schoolgaande kinderen een risicovol kruispunt. Toch ook hier verkeerslichten plaatsen, net als bij de oversteek naar de Schoolstraat? Suggestie richting inrichtingsteam: ga de situatie zelf eens ervaren op de fiets of lopend, tijdens een druk tijdstip.

Koen

02.10.2017 om 17:19

Het lijkt alsof er vanaf de Buitenwatersloot tot aan het station geen punten zijn om veilig over te steken naar het stationsgebied voor ouderen of kinderen. Waarom zijn er geen zebrapaden of stoplichten en/of waarom hebben overstekende fietsers hier geen voorrang? Zou dat niet beter passen bij een 'groene laan' en het brede profiel van de straat? Op dit moment is met name de oversteek vanuit het fietspad van de stationsfietsenstalling richting de Ada van Hollandstraat erg onoverzichtelijk. Het is door dichtgezet hekwerk niet te zien of er verkeer van links aan komt. Zeker voor fietsers die gewend zijn om hier gewoon door te fietsen levert dit gevaarlijke situaties op.

Ronald Kroon

02.10.2017 om 12:48

dan wordt het tijd om de borden van eenrichtingsverkeer in de raamstraat weg te halen en de bewoners hierover duidelijk in te lichten.

Team Inrichting Openbare Ruimte Spoorzone Delft

02.10.2017 om 11:59

Beste Ronald Kroon, Van oudsher is de Raamstraat een 2-richtingstraat. Ten tijde van de aanleg van de Spoortunnel is besloten om deze tijdelijk 1-richting te maken om sluipverkeer te voorkomen. Begin dit jaar is de oude situatie hersteld en is de Raamstraat al weer geruime tijd een 2-richtingstraat. Het verkeersbord klopt hier dus gelukkig wel.

Team Inrichting Openbare Ruimte Spoorzone Delft

02.10.2017 om 11:57

Beste Bastiaan, De fietspaden op de Coenderstraat (en Westlandseweg) gaan medio November open. Tot die tijd worden fietsers omgeleid over het fietspad Houttuinen via de oversteek t.h.v. de Buitenwatersloot en door de Fietsenstalling. Fietsverkeer op de rijbaan is vanuit verkeersveiligheid ongewenst en daarom niet toegestaan.

Team Inrichting Openbare Ruimte Spoorzone Delft

02.10.2017 om 11:56

Beste Ger Wichems, Op de kruising Spoorsingel - Ruys de Beerenbrouck worden de komende weken verkeerslichten aangebracht. De bedoeling is dat deze eind oktober operationeel zijn en het conflict fietsers/autoverkeer regelen. Mochten de verkeerslichten een keer uitvallen, dan geldt de huidige situatie met haaientanden voor de fietsers en zit het autoverkeer dus in de voorrang.

Team Inrichting Openbare Ruimte Spoorzone Delft

02.10.2017 om 11:53

Beste Matthijs, Op de Zuidwal worden automobilisten achtereenvolgens gewaarschuwd middels een bord 'situatie gewijzigd, navigatie uit', een bord 'Westvest afgesloten, rij 300m door', een tekstkar met 'situatie gewijzigd, matig uw snelheid' en als ultieme maatregel 24 uur per dag een verkeersregelaar die u doorstuurt in de juiste richting. Nog meer maatregelen zou het verkeer teveel afleiden en de verkeersveiligheid niet ten goede komen. Bovendien is het lastig om al na 1 dag te beoordelen of de situatie voldoende duidelijk is. Gewoonlijk gaan wij uit van 2 weken gewenningsperiode.

Ronald Kroon

02.10.2017 om 10:56

vanaf de Coenderstraat richting Westlandseweg staat een bord met pijlen waarop de auto"s rechtdoor en rechtsaf de raamstraat in kunnen. De Raamstraat is eenrichtingsverkeer. Er mag op dat stuk alleen richting het station gereden worden met de auto. Dus vanaf de Coenderstraat de Raamstraat in is verboden met de auto. Moeilijk he, logisch nadenken.

Bastiaan

01.10.2017 om 17:22

Wanneer gaat het fietspad op de coendersstaat open? Mogen fietsers de komende weken tussen het autoverkeer op de coenderstraat rijden?

ger wichems

01.10.2017 om 13:17

Nieuwe route ziet er goed uit en ook gelijk bomen geplant. Hier en daar misschien nog wat verkeerslichten bijstellen. Alleen de oversteek van Markenplein naar Spoorsingel is voor voetgangers en fietsers niet helemaal veilig.

Henk

30.09.2017 om 19:46

We moeten niet zo zeuren, problemen veroorzaak je zelf houd je oog op de weg en kijk niet op je i-phone als je aan het verkeer deelneemt

matthijs

30.09.2017 om 18:10

bewegwijzering kan beter op de zuidwal dat westvest is afgesloten...

Erik de Vreede

29.09.2017 om 16:56

Als je lopend van het stationsplein komt en wil oversteken bij de Ada van Hollandstraat kan je niet zien welk verkeer er aan komt vanaf de westlandseweg. Er staat namelijk een groot verkeersbord in de weg. Jemoet dus eerst op de straat gaan staan om alles goed te zien. Kan dat bord niet worden verplaatst?


Uw e-mailadres wordt niet getoond op de website